Teroson – kleje i masy uszczelniające

KLEJE TEROSON

Klejenie adhezyjne jest procesem, w którym dwa podobne lub różne materiały są mocno i trwale łączone przy pomocy spoiny klejącej. Kleje te tworzą „mosty” pomiędzy łączonymi powierzchniami. Aby uzyskać optymalne razultaty klejenia, spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • Zdolność kleju do łączenia danego materiału
 • Zgodność kleju z określonymi wymaganiami
 • Poprawne zastosowanie kleju

Do kożyści ze stosowanie klejów Teroson w porównaniu z konwencjonalnymi metodami łączenia możemy zaliczyć:

 • Jednolity rozkład naprężeń na całej powierzchni klejenia
 • Brak zmian powierzchniowych i strukturalnych łączonych materiałów
 • Uszczelnienie elementu klejonego oraz waga, która szczególnie ma wpływ w przypadku lekkich konstrukcji
 • Łączenie różnych materiałów i redukcja ryzyka wystąpienia korozji
 • Cechy konstrukcyjne połączeń klejowych

 

MASY USZCZELNIAJĄCE TEROSON

Bezpieczeństwo i niezawodność maszyn, urządzeń i konstrukcji w dużym stopniu zależy od sposobu jakim zostały połączone elementy, od uszczelnienia pomiędzy tymi elementami oraz od prawidłowego i trwałego działania mas uszczelniających.

Odpowiednie masy uszczelniające Teroson:

 • Zapobiegają powstawaniu uszkodzeń (przez ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska, penetracją czy wyciekami niebezpiecznych substancji)
 • Umożliwiają uproszczenie konstrukcji i nadają powierzchni odpowiedni wygląd estetyczny

Masy uszczelniające Teroson tworzą „most” pomiędzy podobnymi lub różnymi typami powierzchni.

Wytrzymałość spoiny zależy od następujących czynników:

 • Przyczepność powierzchniowej masy uszczelniającej do elementów uszczelniających
 • Spójność wewnętrznej masy uszczelniającej

Fizyczne i chemiczne właściwości mas uszczelniających zależą w dużej mierze od surowców materiału bazowego. Przez zmianę formuły materiału bazowego można uzyskać wiele różnych właściwości fizycznych i chemicznych.

Właściwości fizyczne mas uszczelniających:

 • Elastyczne masy uszczelniające wykazują wysoki stopień dopuszczalnego odkształcenia > 20%. Po utwardzeniu można je odwracalnie odkształcać – stopień zdolności powrotu do stanu poprzedniego > 70%.
 • Plastyczne masy uszczelniające nie wykazują lub wykazują niewielką zdolność powrotu do stanu poprzedniego < 5%. Po utwardzeniu działanie sił zewnętrznych może doprowadzić do trwałego odkształcenia lub pęknięć.
 • Elastyczno-plastyczne i plastyczno-elastyczne masy uszczelniające są formami mieszanymi lub przejściowymi pomiędzy elastycznymi i plastycznymi masami uszczelniającymi.

 

MARKA TEROSON
Kleje i masy uszczelniające
Nr IDH Stara nazwa – numer Nowa nazwa – numer po rebrandingu Opis Produktu (po rebrandingu) Wielkość opak. 
860240 Karosserie-Klebe-Spray Teroson VR 5000 Klej pomocniczy do karoserii 400ml
267081 Terokal 9225 Teroson PU 9225 Masa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych 50 ml 
881837 Terokal 9225 Teroson PU 9225 Masa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych 250ml 
882088 Terokal 9225 Super Fast Teroson PU 9225 SF Masa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych 50ml 
1786434 Teroson PU 9225 UF ME Teroson PU 9225 UF ME Klej do naprawy tworzyw sztucznych Ultra Szybki 50ml 
267078 Terokal 150 Teroson 150 Podkład do tworzyw sztucznych 150ml 
264880 Teromix 6700 Teroson PU 6700 Klej dwuskładnikowy 50ml  
881835 Teromix 6700 Teroson PU 6700 Klej dwuskładnikowy 2x125ml 250ml
939813 Terofoam  Teroson PU 9500 FOAM Pianka do profili zamkniętych 200ml 
776176 Terocore 1401 Teroson EP 1401 Klej wzmacniający do profili zamknietych 175ml
1358254 Terokal 5055 Teroson EP 5055 Klej do blach 250ml 
1560580 Terokal 5010 TR Teroson EP 5010 TR Odp. cyny, b. wytrzymały wypełniacz nierówności pow. 175 ml

 

Powrót