Płyty uszczelkarskie

Płyta uszczelkarska Gambit AF-OIL
Płyta uszczelkarska
AF-OIL
Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego oraz instalacjach wody pitnej. Polecana także do wody, pary wodnej, nafty paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-400
Płyta uszczelkarska
AF-400
Wysokoparametrowa płyta wykonana z najwyższej jakości surowców. Charakteryzują się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego. Odporna między innymi na wodę, parę wodną, naftę, paliwa, oleje, roztwory soli.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-1000
Płyta uszczelkarska
AF-1000
Stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę, paliwa i oleje.
 
Płyta uszczelkarska Gambit AF-153
Płyta uszczelkarska
AF-153
Niskotemperaturowa płyta zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200G
Płyta uszczelkarska
AF-200G
Wysokotemperaturowa płyta zawierająca specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. Odporna między innymi na wodę, paliwa, oleje.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200 Universal
Płyta uszczelkarska
AF-200 Universal
Uniwersalna olejoodporna płyta przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-202
Płyta uszczelkarska
AF-202
Popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-300
Płyta uszczelkarska
AF-300
Elastyczna płyta, łatwo dopasowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce jak i gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co polecana jest także do motoryzacji.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-CD
Płyta uszczelkarska
AF-CD
Wyprodukowana na bazie włókien naturalnych płyta zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody ciepłej jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych oraz w obiegach wód przemysłowych.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-CHEMACID
Płyta uszczelkarska
AF-CHEMACID
Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-U
Płyta uszczelkarska
AF-U
Płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Specjalnie zaprojektowana do instalacji wody pitnej. Odporna między innymi na wodę, parę wodną, naftę, paliwa i oleje.
Płyta uszczelkarska Gambit SOFT
Płyta uszczelkarska
SOFT
Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Polecana szczególnie do instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachowuje szczelność już przy niskich zaciskach montażowych.
Płyta uszczelkarska Gambit AF-MF
Płyta uszczelkarska
AF-MF
Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska. Dzięki zawartości biorozpuszczalnych włókien mineralnych wykazuje zwiększoną odporność termiczną szczególnie dla pracy w parze. Polecana przede wszystkim do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów.
Płyta uszczelkarska Gambit PARO-GAMBIT
Płyta uszczelkarska
PARO-GAMBIT
Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.