Uszczelnienia pneumatyczne

01 AU NIPSL 02 NIPSL 03 NIPSL 200 04 NIPSL 210 05 NIPSL 300 06 NIPSL 310 01 Airzet PR 01 AU DIP 02 DIP strzałka bez tła

Pierścienie tłoczyskowe – w pneumatyce do uszczelniania tłoczyska, główną i najważniejszą grupą pierścieni są tzw. „combo”, które spełniają podwójną funkcję: z jednej strony posiadają rowek z wyprofilowanymi wargami uszczelniającymi, z drugiej natomiast znajduje się warga zgarniająca.

 

01 NAP 210 02 NAP 300 04 NAPN 01 Airzet PK 02 KDN 01 Pneuko G 03 Pneuko M 310 04 NADUOP 05 TDUOP strzałka bez tła

Pierścienie uszczelniające tłok – uszczelnienia dla tłoków pneumatycznych występują w dwóch podstawowych typach. Pierwszą grupę stanowią pierścienie uszczelniające o przekroju litery „U” z odpowiednio zaprojektowanymi wargami uszczelniającymi. Różnią się od siebie głębokością rowka, zastosowanym materiałem lub grubością wargi uszczelniającej. Drugą grupę stanowią kompletne tłoczki, które również występują w kilku wariantach konstrukcyjnych.

 

04 SF 05 KF 01 EKF

Pierścienie prowadzące – dedykowane na prowadzenia do cylindrów pneumatycznych, ze względu na zastosowanie materiałów o mniejszych możliwościach obciążenia.