• Płock
 • Warszawa
 • Olsztyn
 • Lublin
 • Mysłowice
 • tel +48 24 268 76 52
 • ul. Kostrogaj 9, 09-400 Płock
 • tel +48 22 618 25 01
 • ul. Białostocka 24, 03-741 Warszawa
 • tel +48 89 532 10 20
 • ul. Stalowa 7, 10-416 Olsztyn
 • tel +48 81 442 03 55
 • ul. K. Olszewskiego 1B, 20-481 Lublin
 • tel +48 32 757 98 93
 • ul. Fabryczna 7D, 41-404 Mysłowice

KLEJE TEROSON

Klejenie adhezyjne jest procesem, w którym dwa podobne lub różne materiały są mocno i trwale łączone przy pomocy spoiny klejącej. Kleje te tworzą “mosty” pomiędzy łączonymi powierzchniami. Aby uzyskać optymalne razultaty klejenia, spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • Zdolność kleju do łączenia danego materiału
 • Zgodność kleju z określonymi wymaganiami
 • Poprawne zastosowanie kleju

Do kożyści ze stosowanie klejów Teroson w porównaniu z konwencjonalnymi metodami łączenia możemy zaliczyć:

 • Jednolity rozkład naprężeń na całej powierzchni klejenia
 • Brak zmian powierzchniowych i strukturalnych łączonych materiałów
 • Uszczelnienie elementu klejonego oraz waga, która szczególnie ma wpływ w przypadku lekkich konstrukcji
 • Łączenie różnych materiałów i redukcja ryzyka wystąpienia korozji
 • Cechy konstrukcyjne połączeń klejowych

 

MASY USZCZELNIAJĄCE TEROSON

Bezpieczeństwo i niezawodność maszyn, urządzeń i konstrukcji w dużym stopniu zależy od sposobu jakim zostały połączone elementy, od uszczelnienia pomiędzy tymi elementami oraz od prawidłowego i trwałego działania mas uszczelniających.

Odpowiednie masy uszczelniające Teroson:

 • Zapobiegają powstawaniu uszkodzeń (przez ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska, penetracją czy wyciekami niebezpiecznych substancji)
 • Umożliwiają uproszczenie konstrukcji i nadają powierzchni odpowiedni wygląd estetyczny

Masy uszczelniające Teroson tworzą “most” pomiędzy podobnymi lub różnymi typami powierzchni.

Wytrzymałość spoiny zależy od następujących czynników:

 • Przyczepność powierzchniowej masy uszczelniającej do elementów uszczelniających
 • Spójność wewnętrznej masy uszczelniającej

Fizyczne i chemiczne właściwości mas uszczelniających zależą w dużej mierze od surowców materiału bazowego. Przez zmianę formuły materiału bazowego można uzyskać wiele różnych właściwości fizycznych i chemicznych.

Właściwości fizyczne mas uszczelniających:

 • Elastyczne masy uszczelniające wykazują wysoki stopień dopuszczalnego odkształcenia > 20%. Po utwardzeniu można je odwracalnie odkształcać – stopień zdolności powrotu do stanu poprzedniego > 70%.
 • Plastyczne masy uszczelniające nie wykazują lub wykazują niewielką zdolność powrotu do stanu poprzedniego < 5%. Po utwardzeniu działanie sił zewnętrznych może doprowadzić do trwałego odkształcenia lub pęknięć.
 • Elastyczno-plastyczne i plastyczno-elastyczne masy uszczelniające są formami mieszanymi lub przejściowymi pomiędzy elastycznymi i plastycznymi masami uszczelniającymi.

 

MARKA TEROSON
Kleje i masy uszczelniające
Nr IDHStara nazwa – numerNowa nazwa – numer po rebrandinguOpis Produktu (po rebrandingu)Wielkość opak. 
860240Karosserie-Klebe-SprayTeroson VR 5000Klej pomocniczy do karoserii400ml
267081Terokal 9225Teroson PU 9225Masa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych50 ml 
881837Terokal 9225Teroson PU 9225Masa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych250ml 
882088Terokal 9225 Super FastTeroson PU 9225 SFMasa klejąca do naprawy tworzyw sztucznych50ml 
1786434Teroson PU 9225 UF METeroson PU 9225 UF MEKlej do naprawy tworzyw sztucznych Ultra Szybki50ml 
267078Terokal 150Teroson 150Podkład do tworzyw sztucznych150ml 
264880Teromix 6700Teroson PU 6700Klej dwuskładnikowy50ml  
881835Teromix 6700Teroson PU 6700Klej dwuskładnikowy 2x125ml250ml
939813Terofoam Teroson PU 9500 FOAMPianka do profili zamkniętych200ml 
776176Terocore 1401Teroson EP 1401Klej wzmacniający do profili zamknietych175ml
1358254Terokal 5055Teroson EP 5055Klej do blach250ml 
1560580Terokal 5010 TRTeroson EP 5010 TROdp. cyny, b. wytrzymały wypełniacz nierówności pow.175 ml