• Płock
 • Warszawa
 • Olsztyn
 • Lublin
 • Mysłowice
 • tel +48 24 268 76 52
 • ul. Kostrogaj 9, 09-400 Płock
 • tel +48 22 618 25 01
 • ul. Białostocka 24, 03-741 Warszawa
 • tel +48 89 532 10 20
 • ul. Stalowa 7, 10-416 Olsztyn
 • tel +48 81 442 03 55
 • ul. K. Olszewskiego 1B, 20-481 Lublin
 • tel +48 32 757 98 93
 • ul. Fabryczna 7D, 41-404 Mysłowice
01 AU NIPSL02 NIPSL03 NIPSL 20004 NIPSL 21005 NIPSL 30006 NIPSL 31001 Airzet PR01 AU DIP02 DIPstrzałka bez tła

Pierścienie tłoczyskowe – w pneumatyce do uszczelniania tłoczyska, główną i najważniejszą grupą pierścieni są tzw. “combo”, które spełniają podwójną funkcję: z jednej strony posiadają rowek z wyprofilowanymi wargami uszczelniającymi, z drugiej natomiast znajduje się warga zgarniająca.

 

01 NAP 21002 NAP 30004 NAPN01 Airzet PK02 KDN01 Pneuko G03 Pneuko M 31004 NADUOP05 TDUOPstrzałka bez tła

Pierścienie uszczelniające tłok – uszczelnienia dla tłoków pneumatycznych występują w dwóch podstawowych typach. Pierwszą grupę stanowią pierścienie uszczelniające o przekroju litery “U” z odpowiednio zaprojektowanymi wargami uszczelniającymi. Różnią się od siebie głębokością rowka, zastosowanym materiałem lub grubością wargi uszczelniającej. Drugą grupę stanowią kompletne tłoczki, które również występują w kilku wariantach konstrukcyjnych.

 

04 SF05 KF01 EKF

Pierścienie prowadzące – dedykowane na prowadzenia do cylindrów pneumatycznych, ze względu na zastosowanie materiałów o mniejszych możliwościach obciążenia.